Інформація для лікарів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про наукову (науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності підприємств, установ, організацій Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України, призначену для практичного застосування у сфері охорони здоров’я

ПЕРЕГЛЯНУТИ


flavon

Останнім часом людство переживає нові потужні атаки різних дуже небезпечних вірусів. Тому світова наука активно шукає, а також досліджує діючі речовини, які можуть захистити людину від важких вірусних уражень організму й смертельно небезпечних ускладнень.

Яким повинен бути ефективний противірусний препарат прямої дії?

Вчені прийшли до висновку, що перспективна діюча речовина має володіти такими характеристиками:

Пряма дія на головні «мішені» вірусу. Для боротьби з коронавірусами вчені виділили головну «мішень»: РНК-полімеразу – білкову сполуку, що запускає процес розмноження вірусних часток у клітині. У результаті пригнічення цього ферменту вірус втрачає здатність до відтворення й досягнення максимального вірусного навантаження на організм людини. Як наслідок, імунна система отримує можливість синтезувати достатню кількість імуноглобулінів М для ефективної протидії вірусної інфекції.

Універсальність. Бажано, щоб діюча речовина могла блокувати розмноження ДНК- і РНК-містких вірусів, що викликають гострі респіраторні захворювання.

Безпека. Важливо, щоб діюча речовина не мала важких побічних ефектів. Віруси найнебезпечніші для імунологічно скомпрометованих людей та дітей, у яких ще імунітет несформований. Основні противірусні препарати синтезовані хімічно й мають високу токсичність, вони можуть пригнічувати вірусну інфекцію, але, на жаль, володіють високою токсичністю і негативно впливають на системи органів, органи й середовища організму.

Чому флавоноїди?

Вони не мають серйозних побічних ефектів тому препарати, що містять отримані з них діючі речовини, рекомендовані для застосування дітям від народження й не мають протипоказань для використання вагітними жінками, що говорить про високий ступінь безпеки таких ліків.

Мають особливу пригнічувальну дію на декілька вірусоспецифічних ферментів – вражають одночасно декілька «мішеней» вірусів, що дає можливість повністю блокувати розмноження вірусів в організмі людини.

Діюча речовина уже є!

Україна може претендувати на пальму першості в дослідженні, а також розробці й практичному застосуванні препаратів з діючою речовиною, отриманою із флавоноїдів і здатною ефективно протистояти більшості агресивних вірусів. Ця діюча речовина відома як протефлазід, і вже багато років активно застосовується в клінічній практиці.

Тільки за останній рік діюча речовина протефлазід досліджувалася в авторитетних наукових центрах:

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України.

Результати досліджень підтвердили, що діюча речовина протефлазід має високу антивірусну активність in vitro на моделі з використанням «далекого родича» коронавірусу SARS-CoV-2 – трансмісивного гастроентериту свиней (ТГС). Діюча речовина протефлазід зменшує вірусне навантаження РНК-місткого коронавірусу (ТГС) – в 1 000 000 разів або на шість логарифмів, ефективність була підтверджена на двох культурах клітин. (Діюча речовина вважається високоефективною, якщо вона пригнічує вірус на два логарифми або зменшує вірусне навантаження в 100 разів).

Німецький центр досліджень інфекційних захворювань (Helmholtz Centre for Infection Research, Germany)

У дослідженнях in vitro зафіксовано високу противірусну активність діючої речовини протефлазід щодо людського коронавірусу Co-229E (методом біолюмінесцентної оцінки (Dual Luciferase Reporter Gene Assay).

Центр досліджень здоров'я тварин (IRTA-CreSA, Автономний університет Барселона, Іспанія)

Досліджено специфічну противірусну активність діючої речовини протефлазід проти коронавірусу SARS-CoV-2 (виділеного в 89-річного пацієнта, хворого COVID-19) in vitro на культурі клітин Vero E6. Виявлено високу противірусну активність щодо SARS-CoV-2.

Національна лабораторія Галвестона (США)(Galveston National Laboratory, Galveston, USA)

Висновок: «в умовах in vitro…продемонстровано здатність діючої речовини протефлазід попереджувати вірусіндукований цитопатичний ефект, викликаний SARS-CoV-2 (USA-WA-1/2020 isolate) та надавати 100% противірусний захист від ураження клітин вірусом SARS-CoV-2».

Дослідження діючої речовини протефлазід тривають досі в Україні, Європі й Америці.

Механізми дії

Флавоноїди апігенін, лютеолін і трицин, що входять до складу діючої речовини протефлазід, мають широкий спектр противірусної активності.

Зокрема, відповідно до опублікованих досліджень, вони:

- Пригнічують реплікацію ДНК- і РНК-вірусів шляхом впливу на декілька «мішеней» – вірусоспецифічних ферментів ДНК- і РНК-полімерази, тимідинкінази, зворотної транскриптази, нейрамінідази та 3 CL-протеази.

- Перешкоджають проникненню вірусу в клітини епітелію.

- Блокують розмноження вірусу всередині клітини, чим захищають клітини організму від окисного стресу і запалення, зменшуючи ймовірність виникнення гострого респіраторного дистрес-синдрому й цитокінового шторму.

Докладніше про механізми дії – в інструкціях:

Факти про практичне застосування

Ознайомитися з інструкцією:

КАПЛІ СИРОП
ВГОРУ